Álbuns Jiu-Jitsu 2013


Graduação Bonsai Jiu-Jitsu

Graduação Alliance Jiu-Jitsu Tatuapé - Luciano Casquinha Nucci

Graduação Colisão Jiu-Jitsu

Seletiva para o Pan-Americano de Jiu-Jitsu

Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu Absoluto e Sem Kimono

Campeonato Interno Barbosa Jiu-Jitsu 2013

8º Torneio INTERGRACIE de Jiu-Jitsu

Campeonato Top Fighters de Jiu-Jitsu

Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu (Domingo 10 11 13)

Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu (Sábado 09 11 13)

Outorga da Medalha do Mérito Esportivo - Federação Paulista de Jiu-Jitsu

III Etapa Circuito Paulista (Absoluto) e III Copa Aberta Jiu-Jitsu 2013 Sem kimono

Copa São Paulo de Jiu-Jitsu

3a. Etapa Circuito Paulista Jiu-Jitsu - Domingo 15 09 13

3a. Etapa Circuito Paulista Jiu-Jitsu - Sábado 14 09 13

Torneio de Jiu-Jitsu da Amizade - 2° Dia

Torneio de Jiu-Jitsu da Amizade - 1° Dia

São Paulo Open Jiu-Jitsu - 2º Dia

São Paulo Open Jiu-Jitsu - 1º Dia - álbum 1

São Paulo Open Jiu-Jitsu - 1º Dia - álbum 2

II Etapa Circuito Paulista (Absoluto) e II Copa de Jiu-Jitsu sem Kimono

Charles Duende Team - Academia Nocaute

Etapa Final do Circuito Pró-Esportivo de Jiu-Jitsu

Seminário Renzo Gracie

3a. Etapa do Circuito Pró-Esportivo de Jiu-Jitsu

18° Campeonato ABC Jiu-Jitsu

2a. Etapa do Circuito Pró-Esportivo de Jiu-Jitsu

II Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu - lutas do Domingo 16 06 2013

II Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu - lutas do Sábado 15 06 2013

1a. Etapa do Circuito Pró-Esportivo de Jiu-Jitsu

Campeonato Absoluto de Jiu-Jitsu (1ª Etapa do Circuito Paulista) e Copa sem Kimono

Copa Aberta São Carlos de Jiu-Jitsu

4° Dia do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (28 04 13)

3° Dia do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (27 04 13)

2° Dia do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (26 04 13)

1° Dia do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (25 04 13)

Taça ATF de Jiu-Jitsu - Mogi das Cruzes

Arena Escola de Jiu-Jitsu - Behring

Seminário de Jiu-Jitsu Diogo Almeida - Matriz Almeida JJ

I Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu (Domingo 17 03 2013 - fotos Revista Pegada)

I Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu (Domingo 17 03 2013)

I Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu (Lutas do Sábado 16 03) - Álbum 1

I Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu (Lutas do Sábado 16 03) - Álbum 2

Campeonato Interno da Equipe Bonsai Jiu-Jitsu

Almeida Jiu-Jitsu - Ryan Gracie Casa Verde

Academia Be Fit - Diego Latorre

CT Gracie Moema

Leandro Lo - Academia Bio Fitness

II Copa Metal Clube de Jiu-Jitsu

Godoy Jiu-Jitsu - Academia Rock Fight

Ryan Gracie Team Vila Mariana - Pitbull

Denni Willians Gold Team - Covil da Luta

Equipe Nine Nine Jiu-Jitsu - Academia Waterside

Sardinha Jiu-Jitsu - Academia Flipper

Seletiva para o Panamericano de Jiu-Jitsu 2013

Equipe Dida Jiu-Jitsu

Equipe Cícero Costha Jiu-Jitsu - Academia Aquavida - Osasco

Half & Half Brazilian Jiu-Jitsu

Seminário de Jiu-Jitsu Roberto Satoshi - BONSAI